Ngữ pháp

Toàn bộ ngữ pháp có trong JLPT (Từ N5 đến N1)

Toàn bộ ngữ pháp có trong JLPT (Từ N5 đến N1)

Khi học tiếng Nhật, ngữ pháp đóng vai trò như một "khung xương" để liên kết toàn bộ từ vựng lại với nhau. Ngữ pháp tiếng Nhật có rất nhiều mẫu mang những ý nghĩa giống nhau, sau đây Sách 100 tặng bạn bộ tài liệu tổng hợp toàn bộ...