Đề thi JLPT – Sách 100

Đề thi

Tổng hợp các đề thi N1 các năm trước

Tổng hợp các đề thi N1 các năm trước

 Tổng hợp các đề thi N1 các năm trướcĐối với kỳ thi JLPT N1 gồm có 3 phần (180 điểm)P1. Từ vựng + ngữ pháp : 90 điểmP2. Đọc hiểu                   : 90 điểmP3. Nghe hiểu                 : 90 điểmĐiểm để đỗ...


Tổng hợp 26 đề thi thử tiếng Nhật JLPT N3

Tổng hợp 26 đề thi thử tiếng Nhật JLPT N3

Tổng hợp 26 đề thi thử tiếng Nhật JLPT N3Đối với kỳ thi JLPT N3 gồm có 3 phần (180 điểm)P1. Từ vựng + ngữ pháp : 90 điểmP2. Đọc hiểu                  : 90 điểmP3. Nghe hiểu                : 90 điểmĐiểm để đỗ N3...


Đề thi tiếng Nhật JLPT N4 năm 2017

Đề thi tiếng Nhật JLPT N4 năm 2017

Đề thi JLPT tiếng Nhật N4 năm 2017>>> Xem thêm: Tổng hợp đề thi các năm kèm đáp ánĐối với kỳ thi JLPT N4 gồm có 3 phần (125 phút): 180 điểmP1. Từ vựng (30 phút) : 90 điểmP2. Ngữ pháp + Đọc hiểu (60 phút) : 90 điểm P3. Nghe hiểu (35 phút) : 90 điểmĐiểm để đỗ N4...


Làm ngay đề thi JLPT N4 năm 2012 (Có đáp án)

Làm ngay đề thi JLPT N4 năm 2012 (Có đáp án)

Làm ngay đề thi JLPT N4 năm 2012 (Có đáp án)Đối với kỳ thi JLPT N4 gồm có 3 phần (125 phút): 180 điểmP1. Từ vựng (30 phút) : 90 điểmP2. Ngữ pháp + Đọc hiểu (60 phút) : 90 điểm P3. Nghe hiểu (35 phút) : 90 điểmĐiểm để đỗ N4 là từ 90 điểm trở lên và...


Đề thi thử năng lực tiếng Nhật JLPT N5

Đề thi thử năng lực tiếng Nhật JLPT N5

Đề thi thử năng lực tiếng Nhật JLPT N5>>> HOT: TẶNG Sổ Tay Minna Nâng Cao I - THI LÀ ĐỖĐối với kỳ thi năng lực JLPT N5 sẽ gồm có 3 phần (105 phút): 180 điểmP1. Từ vựng ( 25 phút) : 90 điểm P2. Ngữ pháp + Đọc hiểu (50 phút) : 90 điểm P3. Nghe...