Ưu đãi và Quà tặng – Sách 100

Ưu đãi và Quà tặng


🎁 Ưu đãi và Quà tặng tại NHẬT BẢN🎁 


=>>> Hướng dẫn mua sách tại Nhật


1/ Ưu đãi:


🎁 COMBO: Sổ tay KANJI từ N5 đến N1 + Flashcard 2154 Kanji 


+ Sổ tay Kanji: 1200 Yên

+ Flashcard 2154 Kanji: 1800 Yên


🛒 MUA COMBO: 2000 Yên🎁 COMBO SỔ TAY TỔNG HỢP NGỮ PHÁP + TRỢ TỪ từ N5 đến N1:


+ Sổ tay tổng hợp ngữ pháp tiếng Nhật từ N5 đến N1: 1000 Yên

Sổ tay tổng hợp trợ từ tiếng Nhật từ N5 đến N1: 1000 Yên


🛒 MUA COMBO: 1700 Yên2/ Quà tặng:


🛒 🛒 🛒 Mua 2 đầu sách dịch bất kì độc quyền của SÁCH 100 :

=> Được tặng miễn phí 1 cuốn sổ tay đề thi từ N5 đến N2 (được tự chọn) (Từ N5 đến N2) - Danh sách sổ tay xem tại ĐÂY.

 

👉👉 👉 Danh sách đầu sách dịch độc quyền của SÁCH 100:


- N3: Mimikara Oboeru từ vựng N3, Mimikara Oboeru Ngữ pháp N3, Shinkanzen Masuta Đọc hiểu N3, Goukaku Dekiru N3, Card từ vựng N3, Card ngữ pháp N3.


- N2: Shinkanzen Masuta Ngữ pháp N2, Shinkanzen Masuta từ vựng N2, Shinkanzen Masuta Đọc hiểu N2, Card từ vựng N2, Card ngữ pháp N2. 


=> Chi tiết danh sách sản phẩm tại: Đầu sách dịch, Card