Chính sách bồi hoàn – Sách 100

Chính sách bồi hoàn


CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN, ĐỔI TRẢ


Trong các trường hợp sau đây, quý khách có quyền lựa chọn chính sách hoàn tiền , đổi trả hoặc giao bổ sung sản phẩm:

  1. Sản phẩm bị lỗi, hỏng (Sai nội dung; in mờ, thiếu, lệch; v.v...).
  2. Nhân viên tư vấn sai sản phẩm.
  3. Giao nhầm sản phẩm.
  4. Giao thiếu sản phẩm.
  5. Lỗi do đối tác vận chuyển (Thất lạc đơn hàng, sản phẩm hỏng do lỗi trong quá trình vận chuyển v.v...).

Lưu ý: Miễn phí vận chuyển với đơn hàng đổi trả, giao bổ sung.


Sách 100 không có trách nghiệm bồi hoàn trong trường hợp sau:

  1. Sản phẩm bị gạch xóa, tẩy vẽ.
  2. Sản phẩm bị hư hỏng do lỗi sử dụng của khách hàng.
  3. Sản phẩm đã qua sử dụng.
  4. Sản phẩm đã qua thời hạn đổi trả.