[Cập nhật] Đáp án và cách tính điểm JLPT tháng 12/2020 từ N5-N1 – Sách 100

[Cập nhật] Đáp án và cách tính điểm JLPT tháng 12/2020 từ N5-N1

Ngày đăng: 26/01/2021 - Người đăng: Tạ Ngọc Trâm

[Cập nhật] Đáp án và cách tính điểm JLPT tháng 12/2020 từ N5-N1
Sách tiếng Nhật 100 sẽ liên tục cập nhật đáp án kỳ thi JLPT tháng 12/2020.


I. Đáp án JLPT N5-N1 (12/2020)


1. Đáp án đề thi JLPT N5 (12/2020)


Đáp án tham khảo N52. Đáp án đề thi JLPT N4 (12/2020)


Đáp án tham khảo N43. Đáp án đề thi JLPT N3 (12/2020)


Đáp án tham khảo N3


>> XEM THÊM: Xem kết quả JLPT 12/2020 Online nhanh nhất


4. Đáp án đề thi JLPT N2 (12/2020)


Đáp án tham khảo N25. Đáp án đề thi JLPT N1 (12/2020)


Đáp án tham khảo N1


II. Cách tính điểm JLPT (tham khảo)


Vì cách tính điểm JLPT không được công khai trên thế giới, nên Sách 100 viết cách tính điểm tham khảo dựa theo thang điểm của các đề thi thử và đề thi các năm để các bạn có thể áng chừng được nhé!


1. Cách tính điểm N5


- Phần Từ vựng - Chữ Hán:

Mondai 1: 14 câu x 1 điểm = 12 điểm.

Mondai 2: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm.

Mondai 3: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm.

Mondai 4: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.


- Phần Ngữ pháp - Đọc hiểu:

Mondai 1: 16 câu x 1 điểm = 16 điểm.

Mondai 2: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 3: 4 câu x 6 điểm = 24 điểm.

Mondai 4: 3 câu x 5 điểm = 15 điểm.

Mondai 5: 2 câu x 6 điểm = 12 điểm.

Mondai 6: 1 câu x 6 điểm = 6 điểm.


- Phần nghe hiểu:

Mondai 1: 7 câu x 3 điểm = 21 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 3 điểm = 18 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm.

Mondai 4: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.


Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >80 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu >38 điểm (tối đa 120 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)


2. Cách tính điểm JLPT N4:


- Phần Từ vựng - Chữ Hán:

Mondai 1: 9 câu x 1 điểm = 9 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 3: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm.

Mondai 4: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 5: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.


- Phần Ngữ pháp - Đọc hiểu:

Mondai 1: 15 câu x 1 điểm = 15 điểm.

Mondai 2: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm.

Mondai 4: 4 câu x 4 điểm = 16 điểm.

Mondai 5: 4 câu x 4 điểm = 16 điểm.

Mondai 6: 2 câu x 4 điểm = 8 điểm.


- Phần Nghe hiểu:

Mondai 1: 8 câu x 3 điểm = 24 điểm.

Mondai 2: 7 câu x 3 điểm = 21 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 4: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm.


Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >90 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ và đọc hiểu >38 điểm (tối đa 120 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)


3. Cách tính điểm JLPT N3


- Phần Từ vựng - chữ Hán:

Mondai 1: 8 câu x 1 điểm = 8 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 3: 11 câu x 1 điểm = 11 điểm.

Mondai 4: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 5: 5 điểm x 1 điểm = 5 điểm.


- Phần Ngữ pháp - Đọc hiểu:

Mondai 1: 13 câu x 1 điểm = 13 điểm.

Mondai 2: 3 câu x 1 điểm + 2 câu x 2 điểm = 7 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 4: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm.

Mondai 5: 6 điểm x 4 điểm = 24 điểm.

Mondai 6: 4 câu x 4 điểm = 16 điểm.

Mondai 7: 2 câu x 4 điểm = 8 điểm.


- Phần Nghe hiểu: 

Mondai 1: 6 câu x 3 điểm = 18 điểm

Mondai 2: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm

Mondai 3: 3 câu x 3 điểm = 9 điểm

Mondai 4: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm

Mondai 5: 9 xâu x 1 điểm = 9 điểm


Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >95 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)


4. Cách tính điểm JLPT N2


- Phần Từ vựng - chữ Hán:

Mondai 1: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 2: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 3: 3 câu x 1 điểm = 3 điểm.

Mondai 4: 7 câu x 1 điểm = 7 điểm.

Mondai 5: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 6: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.


-Phần Ngữ pháp:

Mondai 7: 12 câu x 1 điểm = 12 điểm.

Mondai 8: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 9: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.


- Phần Đọc hiểu:

Mondai 10: 5 câu x 3 điểm = 15 điểm.

Mondai 11: 8 câu x 2 điểm = 16 điểm.

Mondai 12: 2 câu x 3 điểm = 6 điểm.

Mondai 13: 3 câu x 4 điểm = 12 điểm.

Mondai 14: 2 câu x 4.5 điểm = 9 điểm.


- Phần Nghe hiểu: 

Mondai 1: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

Mondai 2: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

Mondai 3: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.

Mondai 4: 11 câu x 1 điểm = 11 điểm.

Mondai 5: 1 câu x 4 điểm + 2 câu x 5 điểm = 14 điểm.


Tối đa 180 điểm

Tổng điểm đỗ >90 điểm

Điểm kiến thức ngôn ngữ >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm đọc hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)

Điểm nghe hiểu >19 điểm (tối đa 60 điểm)


5. Cách tính điểm N1

- Phần Từ vựng - chữ Hán:

Mondai 1: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 2: 7 câu x 1 điểm = 7 điểm.

Mondai 3: 6 câu x 1 điểm = 6 điểm.

Mondai 4: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.


-Phần Ngữ pháp: 

Mondai 5: 10 câu x 1 điểm = 10 điểm.

Mondai 6: 5 câu x 1 điểm = 5 điểm.

Mondai 7: 5 câu x 2 điểm = 10 điểm.


- Phần Đọc hiểu:

Mondai 8: 4 câu x 2 điểm = 8 điểm.

Mondai 9: 9 câu x 3 điểm = 18 điểm.

Mondai 10: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm.

Mondai 11: 2 câu x 2 điểm = 4 điểm.

Mondai 12: 4 câu x 3 điểm = 12 điểm.

Mondai 13: 2 câu x 2 điểm = 4 điểm.


- Phần Nghe hiểu:

Mondai 1: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

Mondai 2: 7 câu x 2 điểm = 14 điểm.

Mondai 3: 6 câu x 2 điểm = 12 điểm.

Mondai 4: 13 câu x 1 điểm = 13 điểm.

Mondai 5: 3 câu x 3 điểm = 9 điểm.


Một kỳ thi đã trôi qua, kết quả thi JLPT cũng không phản ánh 100% năng lực tiếng Nhật của bạn đâu. Dù kết quả chưa tốt cũng không có nghĩa là bạn không đủ năng lực. Hãy tiếp tục bước lên phía trước nhé!


 

🎁 CÁCH HỌC TIẾNG NHẬT "KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT" 

🎁 TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT FREE

>>> 7 Bộ sách học tiếng Nhật, sách luyện thi JLPT hay nhất

>>> Cách xem phim trên Netflix và Youtube mà vẫn giỏi tiếng Nhật!


>>> KHI MUA SÁCH TẠI SÁCH TIẾNG NHẬT 100 <<<

🔶 Thoải mái ĐỔI TRẢ sách trong vòng 7 ngày

🔶 FREE SHIP với đơn hàng từ 379k 

🔶 Thanh toán linh hoạt (Ship COD, chuyển khoản...)

5

(3 đánh giá)

Để lại bình luận

Để lại bình luận